എട്ടുമണി വാർത്ത | Malayalam Information @ 8PM | 27th October 2019

Advertisement
SEOClerksWatch New@8PM, the prime time bulletin which brings you an in depth protection on the main happenings of the day, which you might need missed attributable to a busy routine

#MalayalamNews #KeralaLatestNews #Information18

In regards to the Channel:
——————————————–
Information18 Kerala is the Malayalam language YouTube Information Channel of Community18 which delivers Information from inside the nation and world-wide about politics, present affairs, breaking information, sports activities, well being, training and rather more. To get the most recent information first, subscribe to this channel.

ന്യൂസ്18 കേരളം, നെറ്റ്വർക്ക് 18 വാർത്താ ശൃoഖലയുടെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണ്. ഈ ചാനൽ, രാഷ്ട്രീയം, സമകാലിക വൃത്താന്തം, ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്, കായികം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തുടങ്ങി ദേശീയ അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ കാണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗം ലഭ്യമാവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ…

Subscribe our channel for up to date information updates:
https://tinyurl.com/y2b33eow

Observe Us On:
—————————–
Fb: https://www.fb.com/information18Kerala/
Twitter: https://twitter.com/Information18Kerala

In regards to the Channel:
——————————————–
Information18 Kerala is the Malayalam language YouTube Information Channel of Community18 which delivers Information from inside the nation and world-wide about politics, present affairs, breaking information, sports activities, well being, training and rather more. To get the most recent information first, subscribe to this channel.

ന്യൂസ്18 കേരളം, നെറ്റ്വർക്ക് 18 വാർത്താ ശൃoഖലയുടെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണ്. ഈ ചാനൽ, രാഷ്ട്രീയം, സമകാലിക വൃത്താന്തം, ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്, കായികം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തുടങ്ങി ദേശീയ അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ കാണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗം ലഭ്യമാവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ…

Subscribe our channel for up to date information updates:
https://tinyurl.com/y2b33eow

Observe Us On:
—————————–
Fb: https://www.fb.com/information18Kerala/
Twitter: https://twitter.com/Information18Kerala

source

Advertisement

Leave a Comment